Werkwijze

 Kennismakingsgesprek

Dit is een vrijblijvend gesprek om verdere informatie te geven over wat psychomotorische kindertherapie precies is en om nader kennis met elkaar te maken. Dit gesprek is gratis.

Anamnesegesprek

Dit is een intakegesprek waarin uitgebreid wordt ingegaan op de ontwikkeling en problematiek van het kind. Daarnaast worden alle psychologische-, school- en eventuele medische gegevens van het kind verzameld.

Psychomotorisch onderzoek

Het psychomotorisch onderzoek gaat vooraf aan de behandeling en hierbij wordt het gedrag in 3 á 4 sessies in kaart gebracht. Het gedrag wordt op verschillende aspecten geanalyseerd, namelijk: sensorisch, motorisch, emotioneel, sociaal en cognitief. Een observatie van het kind op school en/of thuis kan ook onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Rapportage en advies

Van al deze aspecten worden de sterke en zwakke kenmerken beschreven. Vervolgens wordt het gedrag bekeken in het licht van alle gegevens over de aanleg en leefomgeving (in heden en verleden) van het kind. Zodoende krijgt het gedrag een bepaalde betekenis en ontstaat er inzicht in het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek. Vanuit deze analyse kan de therapeut zien wat het kind nodig heeft en of psychomotorische kindertherapie geïndiceerd is. Dit alles leidt tot een onderzoeksrapport met daarin een persoonlijk advies.

In een gesprek met de ouder(s) wordt het onderzoeksrapport besproken. Wanneer de ouder(s) akkoord gaan, stelt de therapeut een individueel behandelingsplan op n.a.v. het onderzoeksrapport en kan de therapie starten.

De therapie

De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag en ontwikkelingsresultaten.
Over het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond. De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt drie kwartier tot een uur.

Tussentijds wordt er regelmatig overlegd met u als ouders/opvoeders en indien nodig met de leerkracht, arts of andere behandelaar.