Klachtenregeling

Kind in Beweging is aangesloten bij de de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) .

De FVB heeft een speciale pagina over het behandelen van klachten. Deze is hier te vinden.

Het regelement omvat de uitwerking van het gestelde artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van de FVB en voldoet aan de bepalingen van de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector. Het volledige regelement kunt u hier downloaden.