Wat is PMKT?

Psychomotorische Kindertherapie is een therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dit in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

Elk kind is uniek

In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind.

De therapeut heeft daarbij keuze uit een breed aanbod van middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen. De therapeut zet het middel in waarmee het kind zich het beste kan uiten.

De veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut brengen een veranderingsproces tot stand. Het kind krijgt zo de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.

Samenwerken

De samenwerking met de leefomgeving van het kind (de ouders en anderen die het kind begeleiden) is belangrijk voor het welslagen van de behandeling. De samenwerking met de leefomgeving ondersteunt het proces en zorgt ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.