Welkom

Welkom op de website van Kind in Beweging, een praktijk voor psychomotorische kindertherapie.

In de ontwikkeling van een kind speelt spel en bewegen een belangrijke rol. Al spelend en bewegend leert het kind zichzelf en zijn omgeving kennen. Een kind dat zich lekker beweegt, bouwt een goed zelfgevoel op. Het voelt zich thuis tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin.

Soms verloopt de ontwikkeling van uw kind niet zoals u zou willen of verwachten. Soms loopt het thuis en/of op school niet op rolletjes. Uw kind zit niet lekker in zijn vel en laat dit onder andere in zijn of haar gedrag zien.

Psychomotorische kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Behalve in het gedrag zijn de ontwikkelingsproblemen ook vaak terug te zien in de motoriek.

In de therapie krijgt uw kind al bewegend en spelend de kans nieuwe positieve ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. Er wordt gewerkt aan een veranderingsproces bij het kind. Een kind dat in beweging is, kan zich ontwikkelen.

Op deze site kunt u meer te weten komen over psychomotorische kindertherapie, over mij en mijn praktijk. Wanneer er nog vragen zijn, kunt u gerust contact met mij opnemen.

Maaike Mathot-Wieringa